Akademia Menadżera Innowacji

W lutym 2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła duży, wieloletni projekt, którego celem jest wzmocnienie kultury innowacyjnych polskich przedsiębiorstw. Akademia Menadżera Innowacji to cykl szkoleń i doradztwa, które w rezultacie prowadzą do wdrożenia zmiany w kulturze przedsiębiorstwa i efektywnego wdrażania nowych pomysłów biznesowych. Program ma kilka edycji rocznie. Pełnię w nim rolę doradcy z obszarów:

  • kultura innowacyjności
  • zrozumienie biznesu
  • strategia
  • struktura organizacyjna
  • potencjał i zasoby
  • procesy

Zachęcam gorąco do uczestnictwa i wykorzystania tej niezwykłej możliwości.

Więcej informacji

Scroll to Top