Książki i e-booki

W ostatnich latach miałam okazję podzielić się wiedzą jako autor lub współautor następujących publikacji:

„Jak czerpać korzyści z konfiguratora produktu”, Aleksandra Chmielewska, Aldona Kucner, Marcin Kuczyński, wyd. Exso, 2020

To praktyczny poradnik, jak przygotować firmę do efektywnego wdrożenia konfiguratora produktu oraz jak czerpać z niego korzyści sprzedażowe i biznesowe. Dużo wskazówek, wiele nietuzinkowych zastosowań przed wdrożeniem oprogramowania, które pozwala automatyzować sprzedaż i wychodzi na przeciw potrzebom klienta.

E-book można przeczytać tutaj.

„Przeklęte drobiazgi”, Aldona Kucner, wyd. Q-Aldo Publishing, 2019 r

To książka, która w 30 rozdziałach pokazuje i omawia przykłady niewłaściwego zachowania firm, które zniechęciło do nich klientów. Zwraca uwagę na drobne lecz bolesne niedopatrzenia przy obsłudze klienta, sprzedaży, wysyłce kampanii mailingowych itp. Każdy rozdział uzupełniony jest przejrzystą instrukcją, jak eliminować takie zachowania w przedsiębiorstwie.

Przykładowy rozdział można przeczytać tutaj.

Chętnych do zakupu wersji drukowanej lub elektronicznej proszę o kontakt (biuro@qaldo.pl)

„Metodyka prowadzenia spotkań typu Smart Lab wspierających proces przygotowania Business Technology Roadmap”, Aldona Kucner, Jarosław Osiadacz, wyd. PARP, 2020 r.

Ta publikacja, zlecona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, to autorska metoda przeprowadzenia spotkań grup roboczych (przedsiębiorców, naukowców, przedstawicieli władz lokalnych i instytucji otoczenia biznesu), których celem jest praca nad krajowymi bądź regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Obecnie metodą tą pracują firmy konsultingowe, które wraz z grupami roboczymi dla poszczególnych branż planują rozwój kluczowych technologii. Metodyka dostępna jest tutaj.

„Business Technology Roadmaps” (na prawach rękopisu),  Aldona Kucner, Jarosław Osiadacz, wyd. PARP, 2020 r.

Kontynuacją w/w metodyki był poradnik, którego celem jest przekazanie praktycznych narzędzi służących analizie nowych technologii i ich potencjalnych rynków docelowych, prognozowaniu ich zastosowania na poszczególnych rynkach oraz zdefiniowaniu zasobów, które mogą posłużyć ich rozwojowi do poziomu produktu lub usługi oraz w konsekwencji – do ich komercjalizacji. Publikacja, zaakceptowana i odebrana przez PARP, oczekuje na druk.

„Jak zostać kreatywnym przedsiębiorcą”, praca zbiorowa, wyd. Politechnika Wrocławska, 2013 r.

Niniejsza publikacja to zbiór referatów mających na celu pomoc w założeniu i zarządzaniu innowacyjnym przedsiębiorstwem. Książka powstała jako zwieńczenie wieloletniego projektu „Sturt-up. Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach i wynikach prac naukowych”, za dofinansowaniem Narodowego Centrum Badań  i Rozwoju. Rozdział, który opracowałam, nosi tytuł „Skuteczny marketing w małej firmie”. Publikacja dostępna jest tutaj.

Scroll to Top