Innowacje

Wspieram firmy w rozwijaniu ich potencjału kreatywnego, a następnie w zarządzaniu nowym pomysłem, by z powodzeniem został wprowadzony na rynek. Wspieram samorządy i środowiska branżowe w opracowywaniu polityk regionalnych i współpracy na styku nauki i biznesu. Jestem doradcą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w programie Akademia Menedżera Innowacji oraz autorem metodologii Smart Lab i modelu tworzenia Business Technology Roadmaps.

Moje wsparcie może mieć formę doradztwa, audytu, ekspertyzy i realizacji zlecenia, moderacji procesów grupowych i szkoleń.

  • Audyt kondycji innowacyjnej przedsiębiorstw i organizacji
  • Pobudzanie kreatywności
  • Tworzenie systemów zarządzania innowacyjnością
  • Spotkania typu Smart Labs
  • Business Technology Roadmaps
  • Badania marketingowe
  • Wprowadzenie na rynek i promocja innowacyjnych produktów i usług
Scroll to Top