Marketing

Pomagam firmom prowadzić lepszą, spójną i przynoszącą efekty politykę marketingową w oparciu o model 4P (produkt, cenę, dystrybucję i promocję).

Moje wsparcie może mieć formę doradztwa, audytu, ekspertyzy i realizacji zlecenia, ciągłego wsparcia w modelu outsourcingu oraz szkolenia specjalistycznego.

  • Strategia marketingowa
  • Plany i programy marketingowe
  • Audyt wizerunkowy
  • Audyt marketingowy
  • Zarządzanie marketingowe
  • Polityka brandingowa
  • Badania marketingowe

Scroll to Top